Mini Koldlok Integral przepust do podłogi podniesionej

 • Kod: 0002:77001-0001-64-5D7
 • Producent: EDP Europe
 • Waga: 6 kg
Zaloguj się aby zamówić

Przepusty kablowe Koldlok przeznaczone są do uszczelniania otworów na kable w podłogach podniesionych. KoldLok Mini Split Integral uszczelnia małe (100mm x 150mm) przejścia kablowe w nowych lub funkcjonujących już systemach technicznych podłóg podniesionych.


Badania przeprowadzone w wielu centrach przetwarzania danych dowodzą, że około 50 – 80% klimatyzowanego powietrza jest bezpowrotnie tracona poprzez istnienie nieuszczelnionych otworów w podłogach podniesionych. Przepust Koldlok jest idealny do zmniejszenia recyrkulacji powietrza w systemie chłodzenia centrów przetwarzania danych. To utracone powietrze, opisywane jako bypass airflow, powoduje powstawanie tzw. hot-spot'ów i nieefektywność jednostek chłodzących. Podwyższa również koszty całej infrastruktury. Poprzez uszczelnienie kabli przepustami do podłóg podniesionych KoldLok, można skutecznie zmniejszyć zjawisko niekontrolowanego uciekania powietrza poprzez  otwory, co w znacznym stopniu polepsza wydajność chłodzenia w całym data center i przeciwdziała efektom jakie powoduje powyższe zjawisko.

Korzyści zastosowania przepustu Kodlok Mini Split Integral (wersja standard):

 • zwiększenie wydajności istniejących jednostek chłodzących
 • podwyższenie ciśnienia statycznego pod podłogą podniesioną, a tym samym usprawnienie przepływu chłodnego powietrza poprzez perforowane otwory w płytach i kratach podłogowych
 • wspomaganie procesu tworzenia zimnych i ciepłych korytarzy powietrznych


Cechy przepustu Kodlok Mini Split Integral (wersja standard):

 • wymiary przepustu: 195mm x 144mm x 38mm
 • użyteczna przestrzeń do wykorzystania na przejście kablowe: 127mm x 64mm
 • brak luźnych lub częściowo przymocowanych części, które mogą się oddzielić i odpaść w czasie montowania przepustu w podłodze podniesionej
 • ścisła integracja z podłogą podniesioną

 KoldLok Mini Split Integral (wersja standard) jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC Prlamentu Europejskiego, oraz of the RoHS (Council on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). Spełnia również normę spełnia normę NFPA 75 Sekcja 5-4.4.

 • DataCenterWorld
 • Modular DC Solutions
 • Raritan
 • EDP Europe
 • 3M
 • LEGRAND
 • WASP
 • Wappex