ZASILANIE AWARYJNE

09-10-2019

  Często bagatelizowany temat zasilania awaryjnego, jest niezwykle ważny. Wystarczy wyobrazić sobie, jakie spustoszenie wywołała by nagła i długotrwała przerwa w dostawie energii… wiele przedsiębiorstw, szpitali, klinik itp poniosłoby niewyobrażalne straty. Dlatego, może warto pomyśleć i zainwestować w dobre systemy zasilania awaryjnego?

  Zachowanie ciągłości w dostawie energii jest bardzo ważne pod względem bezpieczeństwa użytkowania dzisiejszych budynków inteligentnych. Szczególną uwagę przykłada się na ciągłość pracy serwerów lub komputerów, czy wszelkich urządzeń w placówkach szpitalnych. Bez jednostajnej dostawy zasilania przestają pracować wszelkie ważne urządzenia, ale również ogrzewania, klimatyzacja, instalacje alarmowe, czy oświetlenie. Dlatego podstawową funkcją zasilania awaryjnego jest zagwarantowanie dostawy energii elektrycznej do wszelkich odbiorników, gdy w źródle podstawowym napięcie zanika. Decydując się na zasilanie awaryjne trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim moc zasilanych urządzeń oraz wymagany poziom bezpieczeństwa, a także strukturę instalacji elektrycznej, przeznaczenie obiektu oraz koszty inwestycji, jak tez konfiguracji. Systemy, które załączają rezerwę pracują często w inteligentnych systemach bezpieczeństwa i oświetlenia budynków oraz w szpitalach i sieciach komputerowych. Montuje się je najczęściej w rozdzielniach niskiego i średniego napięcia.

  W przypadku długotrwałych przerw w zasilaniu najlepiej sprawdza się system zasilania awaryjnego bazujący na zasilaczu UPS oraz agregacie prądotwórczym. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim bardzo ważny jest odpowiedni dobór zasilacz UPS. Jest kilka rodzajów takich zasilaczy, ale wybierając go dobrze jeśli będzie on wykonany w technologii true on-line (tzw. Podwójna konwersja). Odpowiednie przewymiarowanie zasilacza daje nam gwarancje zyskania rezerwy gdy wzrasta obciążenie oraz zabezpieczenia w przypadku błędów mogących powstać podczas obliczania mocy odbiorników. Odpowiedni agregat powinien być tez wyposażony w elektroniczny regulator obrotów i napięcia, a moc generatora musi pokrywać zapotrzebowanie zasilacza UPS, na które składa się czynna moc wejściowa, sprawność oraz dodatkowa moc wejściowa powiązana z ładowaniem baterii. Zatem moc agregatu powinna przekraczać moc zastosowaną w zasilaczu UPS o wartość kształtującą się w zakresie od 50 do 100%.

  Wybierając zasilacz UPS należy zwrócić uwagę na jego moc ( nie może być on przeciążony i niedociążony).  Dobrym rozwiązaniem jest możliwość równoległego połączenia urządzeń UPS ponieważ daje nam to możliwość dowolnej rozbudowy systemu pod względem mocy oraz redundacji.  Fundamentalnym parametrem UPS-ów jest czas podtrzymania, który dobierany jest przy założeniu pełnego obciążenia zasilacza i określa on czas przez jaki UPS podtrzymuje napięcie bez zasilania sieciowego.  Należy również zwrócić uwagę na sprawność, która określa m.in. ilość wydzielanego ciepła, ale też odpowiada za trwałość zasilacza, średni czas między awariami , czy rozmiar strat energii elektrycznej.

  Równie ważnym elementem jest wejściowy współczynnik mocy (input power factor). Jego zadaniem jest określenie charakteru obciążenia wnoszonego do sieci poprzez zasilacz oraz wpływającego na wielkość współczynnika dopasowania mocy względem zastosowanego w systemie generatora prądotwórczego. Należy również zwracać uwagę na parametry dynamiczne, jak czas i wielkość odkształcenia napięcia wyjściowego, które w przypadku skokowej zmiany obciążenia podawane są w procentach (od 0 do 100%).

  W systemach inteligentnych budynków potrzebne jest oprogramowanie odpowiedzialne za nadzór pracy UPS-ów.  Korzyści w tym zakresie daje zapewnienie ochrony krytycznych danych i aplikacji, a to za sprawą bezpiecznego wyłączania chronionych komputerów oraz serwerów. Dodatkowym atutem jest scentralizowany nadzór wielu zasilaczy UPS, a także wszelkich innych urządzeń chroniących zasilanie i zapewniającym bezpieczeństwo budynków. Równie ważny jest wyższy poziom zasilania na całym obiekcie dzięki globalnemu monitoringowi oraz zarządzaniu alarmami w czasie rzeczywistym. Dużą zaletą jest łatwość pracy związanej z zarządzaniem wszystkimi urządzeniami pracującymi w sieci oraz automatyczne powiadamianie o konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych łącznie z wymianą baterii.  Ponadto zastosowanie otwartych standardów komunikacyjnych, a także zintegrowanie z istniejącą siecią oszczędza czas i redukuje koszty fuzji z systemem BMS. Podwyższenie ekspansywności całej infrastruktury ochrony zasilania jest możliwe dzięki możliwości skorzystania z zaawansowanych narzędzi, które pozwalają analizować trendy w zakresie zakłóceń  pracy systemu, a co za tym idzie na szybkie identyfikowanie problemów i tym samym bezzwłoczne rozwiązywanie ich, co zapobiega obniżeniu wydajności instalacji. Priorytetem w tym przypadku jest zapobieganie niepotrzebnym wyłączeniom serwerów BMS, które są chronione przez kilka zasilaczy UPS.

 

 • IntrApp
 • Oxycom
 • Vodea
 • EDP Europe
 • APRA
 • LEGRAND
 • Schneider
 • WASP
 • PermAlert
 • DELTA
 • Enlogic
 • Bater
 • Konsmetal
 • WWT
 • Hartmann tresore
 • Raritan
 • Wappex
 • 3M
 • DataCenterWorld
 • Caterpillar
 • FG WILSON
 • TELTECH
 • Modular DC Solutions
 • Geist
 • Bilhanding
 • IDC Solutions
 • Polskie Kraty