Waterdos FED 12 - Dyspergator korozji

 • Kod: 2018FED12
 • Producent: WWT
 • Waga: 25 kg
Zaloguj się aby zamówić

Organiczny dyspergator żelaza oraz stabilizator twardości

Produkty zalecane są do czyszczenia instalacji przemysłowych z zanieczyszczeń przed jej włączeniem do pracy w zamkniętych układach wodonośnych o normalnych lub specjalnych wymaganiach granicznych (np. serwerownie, układy wody lodowej, układy chłodzenia).

Zapewniają usunięcie istniejących zanieczyszczenia z instalacji i rurociągów takich jak:

 • Tlenki żelaza – korozję/rdzę
 • Oleje, smary
 • Inne zanieczyszczenia organiczne
 • Rozwinięte życie biologiczne (szlamy, śluzy, glony i inne).

Preparaty służą również do czyszczenia i uszlachetniania wody w innych układach wodonośnych.

Zastosowanie

Waterdos FED 12 jest środkiem powodującym dyspersję w otwartych, półotwartych i zamkniętych obiegach chłodniczych przepływowych systemów wodnych. Przy pomocy preparatu FED 12 można przeprowadzać długotrwałe czyszczenie. Równocześnie zostają usunięte powstałe już tlenki żelaza i złogi wapnia.

Zalety
- b. dobre zdolności dyspergacii tlenków żelaza oraz cząstek zanieczyszczeń i tym samym utrzymywanie w czystości ciepłych powierzchni
- stabilizacja twardości wody także przy wysokiej temperaturze ścian
- długotrwałe czyszczenie w czasie ruchu
- nie zawierający fosforu i azotynów
- prosta i szybka metoda oznaczania stężenia produktu za pomocą testera


Dane techniczne
Waterdos FED 12 jest jasnożółtą – lepką cieczą
Gęstość: 1,11 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)
Wartość pH: 4,0 ± 0,5
Temperatura zamarzania: -5 °C

Dozowanie
Zapobiegawcza obróbka wody
Dozowanie Waterdos FED 12 musi się mieścić między 30 a 80 g/m3 wody uzupełniającej, tak aby stężenie Waterdos FED 12 wg. wskazań testera wynosiło średnio od 80 do 150 g/m3.
Długotrwałe czyszczenie
Dozowanie Waterdos FED 12 musi się mieścić między 50 a 150 g/m3 wody uzupełniającej, tak aby stężenie Waterdos FED 12 wg. wskazań testera wynosiło średnio od 150 do 300 g/m3 w wodzie systemowej. Aby czyszczenie było skuteczne krótkotrwałe stężenie można podnieść do 1000 g/m3 w systemie wodnym. Rozpraszane cząstki mogą być usunięte przy pomocy techniki filtracyjnej. Waterdos FED 12 nie zawiera środków antykorozyjnych, zawsze powinien być dodawany inhibitor korozji typu Waterdos. Przy ekstremalnych złogach, szczególnie w systemach zamkniętych i półotwartych, może być zastosowany Waterdos FED 12 0,5 do 1% (5 do 10 kg/m3) w okresie od 1 do 7 dni. Dozowanie Waterdos FED 12 następuje proporcjonalnie do ilości wody. Dozowanie powinno następować w miejscu intensywnego mieszania w systemie obiegu. Wszystkie części stykające się z Waterdos FED 12 muszą być kwasoodporne. Zalecanymi materiałami są: PE, PP, PVC, stal stopowa i uszczelki EPDM.

Magazynowanie i obsługa
Zbiorniki należy trzymać zamknięte, najlepiej w temperaturze pokojowej, chronić przed mrozem. Dostawa odbywa się w kanistrach, beczkach lub kontenerach. Przy
pracy z preparatem Waterdos FED 12 należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na etykietach dołączonych do pojemników oraz ogólnych przepisów BHP.Powyższe dane odpowiadają naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią jednakże prawnych podstaw do konkretnego zastosowania oraz ze względu na możliwość wystąpienia rozlicznych skutków, nie zwalniają użytkownika z przeprowadzenia prób oraz środków ostrożności.

 • Caterpillar
 • Vodea
 • Polskie Kraty
 • PermAlert
 • Hartmann tresore
 • FG WILSON
 • Geist
 • Modular DC Solutions
 • TELTECH
 • Enlogic
 • IDC Solutions
 • Schneider
 • APRA
 • IntrApp
 • Bilhanding
 • DataCenterWorld
 • Hubbell
 • 3M
 • Bater
 • Wappex
 • DELTA
 • EDP Europe
 • WASP
 • WWT
 • Konsmetal