System detekcji i lokalizacji wycieków organicznych - LiquidWatch

Zaloguj się aby zamówić

Urządzenie monitorujące LiquidWatch zostało zaprojektowane tak, aby zaspokoić szeroki zakres wymagań. Do systemu można podłączyć do 64 sond i 16 przekaźników alarmowych. Modułowa konstrukcja pozwala zaspokoić bieżące potrzeby, pozwalając jednocześnie na przyszły rozwój systemu.

Cena za centralkę, bez okablowania i elementów montażowych.

LiquidWatch wyposażony jest w 2 liniowy, 20 znakowy, podświetlany wyświetlacz LCD z klawiatura do zarządzania interfejsem operatora. Obwody próbek sa stale nadzorowane dzięki czemu system kontoluje aktywność, wykrycie lub awarię czujki. Sondy mogą być programowane i alarm wycieku może wyzwolić jeden z 16 opcjonalnych przekaźników dla sygnalizacji alarmu zdalnego lub uruchomienia procedury wyłaczania. 

LiquidWatch jest wyposażony w 1 wspólny przekaźnik alarmowy i do 16 programowalnych przekaźników (w modułach po cztery). Urządzenie może być umieszczone w odległości do 3000mod sond. Moduły sond (8 sond na moduł) mogą być montowane zdalnie, co pozwoli na redukcj kosztów okablowania. Opatentowane sondy do urządzenia LiquidWatch przesyłają sygnał natychmiast po zaistnieniu kontaktu z płynem organicznym lub wodą. Opary węgowodorowe oraz para nie mają wpływu na czujki, tym samym eliminując fałszywe alarmy.

Przy użyciu opcjonalnego adaptera sondy LiquidWatch może monitorować wodolne przełaczniki (pływakowe, termostaty, przełaczniki wysokiego poziomu ipt.).

Główne cechy:

 • Wykrywa węglowodory, rozpuszczalniki i wodę.
 • Para i gazy są ignorowane.
 • Możliwy zdlany monitoring za pomocą protokołu RS-232 i przekaźników.
 • Możliwość podłączenia do 64 sond/czujników oraz zaprogramowania 16 przekierowań alarmów
 • Polskie Kraty
 • TELTECH
 • Schneider
 • 3M
 • Hubbell
 • FG WILSON
 • PermAlert
 • Modular DC Solutions
 • WWT
 • Wappex
 • Konsmetal
 • APRA
 • WASP
 • Vodea
 • IDC Solutions
 • EDP Europe
 • Bilhanding
 • Hartmann tresore
 • IntrApp
 • Caterpillar
 • Enlogic
 • Bater
 • DELTA
 • Geist
 • DataCenterWorld