Procedury utrzymaniowe dla obiektu Data Center - template

Zaloguj się aby zamówić

Dokumentu przedstawia zasady realizacji procedur utrzymania i działań awaryjnych Centrum Przetwarzania Danych w zakresie koniecznym do utrzymania obiektu na wymaganym poziomie dostępności. Dokument bazuje na standardzie DCOS Data Center Operations Standard. Obejmuje elementy określone w standardzie zgodnie z zamieszczonym poniżej spisem treści. Dokument posiada gotowe zapisy do uzupełnienia w celu dostosowania dla indywidualnego rozwiązania. W zakresie procedur utrzymania przedstawia procedury przykładowe do dostosowania do danego obiektu.

WPROWADZENIE
I Cel i zakres
II ODPOWIEDZIALNOŚĆ
III Dokumenty powiązane
IV Załączniki
4.1 Załącznik Z0 - Matryca umiejętności
4.2 Załącznik Z1 - Zasady użytkowania biblioteki referencyjnej
4.3 Załącznik Z2 – Wniosek o wydanie przepustki osobowej
4.4 Załącznik Z3 – Wniosku o zachowanie poufności
4.5 Załącznik Z4 – Protokół Odbioru Usługi
4.6 Załącznik Z5 – Formularz zmiany
4.7 Formularz Z6 - Zezwolenie na pracę
4.8 Formularz Z7 - Projekt rocznego planu szkoleń technicznych
4.9 Formularz Z8 - Arkusz oceny szkolenia
4.10 Formularz Z9 - Wykaz szkoleń
4.11 Formularz Z10 - Karta szkolenia wstępnego
4.12 Formularz Z11 - Program szkoleń wstępnych wewnętrznych
4.13 Formularz Z12 - Program szkoleń okresowych wewnętrznych
4.14 Formularz Z13 - Program szkoleń wstępnych zewnętrznych
4.15 Formularz Z14 - Program szkoleń okresowych zewnętrznych
4.16 Formularz Z15 - Ewidencja sprzętu
4.17 Formularz Z16 - Harmonogram serwisu dla poszczególnych elementów
4.18 Formularz Z17 - Lista podmiotów upoważnionych do autoryzowanego serwisu
4.19 Formularz Z18 - Lista podmiotów pełniących wsparcie techniczne
4.20 Formularz Z19 - System rejestracji błędów
4.21 Formularz Z20 - System analizy błędów
4.22 Formularz Z21 - Rejestr odroczonego utrzymania
4.23 Formularz Z22 - Rejestr cyklu życia elementów
4.24 Formularz Z23 - Pojemność obiektu
4.25 Formularz Z24 - Planowane zaangażowanie
4.26 Formularz Z25 - Lista usterek z przypisaną procedurą referencyjną
V Skróty i definicje
VI Tryb dokonania zmian
VII Niszczenie zapisów
REALIZACJA
VIII Organizacja.
8.1 Planowanie zatrudnienia i umiejętności:
8.2 Matryca umiejętności:
IX Procedura szkoleń wewnętrznych dla administratorów.
9.1 Zakres objęty:
9.2 Odpowiedzialność i kompetencje:
9.3 Formy podnoszenia kwalifikacji:
9.4 Organizowanie szkoleń
9.5 Procedury dokumentowania szkoleń
9.6 Ogólne zasady szkoleń wewnętrznych dla nowych pracowników personelu obsługi.
9.7 Procedury prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla personelu zewnętrznego w tym serwisu technicznego oraz vendorów.
X Procedury eksploatacyjne obiektu dla użytkowników: administracyjnych, zewnętrznych (Klienta) i serwisowych.
10.1 Zasady użytkowania CPD
10.1.1 Dostęp do obiektu, bezpieczeństwo ruchu osobowego
10.1.2 Dostęp administracyjny
10.1.3 Dostęp użytkownika
10.1.4 Dostęp serwisowy
10.1.5 Dostęp gościa
10.1.6 Dostawy sprzętu
10.1.7 Montaż urządzeń
10.1.8 Korzystanie z zaplecza socjalnego
10.1.9 Zarządzenia porządkowe
10.1.10 Ochrona informacji
10.1.11 Kary za naruszenie regulaminu CPD
10.2 Procedura aktywacji usług
10.3 Procedury zarządzania zmianami
10.4 Procedura zarządzania zgłoszeniami/incydentami
XI Utrzymanie obiektu CPD.
11.1 Zakres objęty
11.2 Aktualna lista urządzeń
11.3 Rekomendacje w zakresie utrzymania urządzeń oraz systemów dostawców
11.4 Procedury przełączeń pomiędzy redundantnymi urządzeniami
11.5 Procedury utrzymania
11.6 Procedury zachowania jakości przy czynnościach utrzymania
11.7 Procedury rejestracji czynności oraz ich archiwizacji
11.8 Utrzymanie czystości obiektu
11.9 Wsparcie od producentów i dostawców
11.10 System analizy błędów
11.11 Program odroczonego utrzymania
11.12 Cykl życia elementów
11.13 Zasady prowadzenia biblioteki referencyjnej
11.14 Polityka pracy obiektu
11.15 Rejestracja warunków działania
11.16 Procedura zarządzania pojemnością obiektu
11.17 Procedura analiz ryzyka dla prowadzonych czynności

 • Polskie Kraty
 • PermAlert
 • DELTA
 • Bilhanding
 • Modular DC Solutions
 • TELTECH
 • Schneider
 • Bater
 • 3M
 • IntrApp
 • DataCenterWorld
 • Caterpillar
 • Wappex
 • Hubbell
 • IDC Solutions
 • Geist
 • APRA
 • WWT
 • WASP
 • Konsmetal
 • EDP Europe
 • Vodea
 • FG WILSON
 • Hartmann tresore
 • Enlogic