Procedura Odbiorowa Data Center oraz testów IST – template

Zaloguj się aby zamówić

Dokument przedstawia ogólne warunki odbioru technicznego, w tym przeprowadzenie testów zintegrowanych systemów (IST - Integrated System Tests). W dokumencie określone są ogólne procedury i przebieg działań niezbędnych do realizowania usług zlecanych w odniesieniu do założeń projektowych. Dokument określa wytyczne i wymagania dla wykonawców związane z przeprowadzeniem odbioru technicznego oraz testów odbiorowych. Dokument określa procedury odbiorowe potwierdzające prawidłową pracę obiektu Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) w trybie normalnej eksploatacji. Dokument bazuje na metodologii wykorzystywanej w Europie zachodniej definiując 5 poziomów testów odbiorowych.

Dokument stanowi kompletny przykładowy dokument, który wymaga dostosowania do obiektu. Dokument 22 strony + załączniki.

 

Spis treści:

1. WPROWADZENIE

2. DEFINICJE

3. METODYKA ODBIORU TECHNICZNEGO WRAZ Z TESTAMI IST

3.1. FAZY TESTÓW

3.2. PODEJŚCIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO WRAZ Z TESTAMI

3.3. TABELA ODPOWIEDZIALNOŚCI

3.4. ZESPÓŁ ODBIOROWY

3.5. SPOTKANIA ZESPOŁU ODBIOROWEGO

4. PRZEBIEG PROCEDURY ODBIORU TECHNICZNEGO

4.1. USTANOWIENIE RAM DLA PROCEDURY OT

4.2. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DLA PRZEPROWADZENIA PROCEDURY OT

4.3. DOKUMENTY TWORZONE PODCZAS OT

4.4. PROTOKOŁY TESTOWE DLA POZIOMU 2 ORAZ POZIOMU 3 TESTÓW

4.5. PODSTAWOWE ELEMENTY I KRYTERIA DLA OKREŚLENIA SCENARIUSZY TESTÓW IST

4.5.1. DOKUMENTY I INFORMACJE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO PRZYGOTOWANIA SCENARIUSZY IST

4.5.2. STRUKTURA I SYSTEMATYKA IST

4.5.3. TWORZENIE I ROZWIJANIE PROCEDUR TESTOWYCH

4.5.4. PODSTAWOWE PRIORYTETY IST

4.5.5. LISTA PLANOWANYCH TESTÓW, PRÓB I CZYNNOŚCI IST

4.5.6. INSTRUMENTY I NARZĘDZIA TESTOWE

4.5.7. DOKUMENTY STOSOWANE W TRAKCIE IST

4.6. USTANOWIENIE ŚRODOWISKA DLA PRZEPROWADZENIA IST

4.6.1. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA IST

4.6.2. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE DLA POTRZEB IST

4.7. LISTA KONTROLNA TESTÓW IST

4.8. PRZEPROWADZENIE  TESTÓW IST

4.8.1.    LISTA USTEREK/BŁĘDÓW

4.8.2. PONOWNE TESTOWANIE PO WPROWADZENIU POPRAWEK

4.8.3. DOKUMENTOWANIE REZULTATÓW IST

4.8.4. SPOTKANIA DOTYCZĄCE AKTUALNEGO STATUSU PROWADZENIA IST

4.9. KRYTERIA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE TESTÓW AKCEPTACYJNYCH

4.9.1. KRYTERIA POCZĄTKOWE DLA PRZEPROWADZENIA TESTÓW IST

4.9.2. KRYTERIA ZAKOŃCZENIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH

4.10. RAPORTY

4.10.1. RAPORT Z TESTÓW IST

4.10.2. RAPORT KOŃCOWY TESTÓW IST

ZAŁĄCZNIK NR.1 – TABELA ODPOWIEDZIALNOŚCI (Przykład)

ZAŁĄCZNIK NR.2 – PROTOKOŁY TESTOWE DLA POZIOMU 2 ORAZ 3 (Przykład)

ZAŁĄCZNIK NR.3 – ZAKRES PRAC DLA SCENARIUSZA TESTÓW ODBIOROWYCH WRAZ Z PRZYKŁADAMI ZAKRESU - (Przykład)

ZAŁĄCZNIK NR.4 – LISTA TESTÓW I PRÓB I CZYNNOŚCI ODBIORU TECHNICZNEGO - (Lista do modyfikacji)

 • Bater
 • Polskie Kraty
 • APRA
 • 3M
 • Caterpillar
 • Vodea
 • Enlogic
 • WASP
 • IntrApp
 • Bilhanding
 • FG WILSON
 • Geist
 • Modular DC Solutions
 • Schneider
 • Hartmann tresore
 • WWT
 • TELTECH
 • IDC Solutions
 • DELTA
 • Wappex
 • Hubbell
 • PermAlert
 • Konsmetal
 • EDP Europe
 • DataCenterWorld