Passivator NEU 04 - Środek alkaliczny

 • Kod: 2018NEU04
 • Producent: WWT
 • Waga: 25 kg
Zaloguj się aby zamówić

Usuwa osady organiczne, olejopochodne, osady z instalacji poddanej działaniu glikolu

Produkty zalecane są do czyszczenia instalacji przemysłowych z zanieczyszczeń przed jej włączeniem do pracy w zamkniętych układach wodonośnych o normalnych lub specjalnych wymaganiach granicznych (np. serwerownie, układy wody lodowej, układy chłodzenia).

Zapewniają usunięcie istniejących zanieczyszczenia z instalacji i rurociągów takich jak:

 • Tlenki żelaza – korozję/rdzę
 • Oleje, smary
 • Inne zanieczyszczenia organiczne
 • Rozwinięte życie biologiczne (szlamy, śluzy, glony i inne).

Preparaty służą również do czyszczenia i uszlachetniania wody w innych układach wodonośnych.

Zastosowanie

Passivator NEU 04 jest alkalicznym preparatem do obróbki końcowej kotłów, systemów przewodów rurowych, chłodnic, kondensatorów i innych urządzeń po zakończeniu kwaśnego czyszczenia chemicznego.

Zalety
- środek o silnej zdolności alkalizującej i neutralizującej,
- skutecznie czyści i dysperguje,
- przyjazny dla środowiska, zbudowany ze składników mineralnych

Dane techniczne
Passivator NEU 04 jest bezbarwną, klarowną cieczą
Gęstość: 1,10 ± 0,01 g/cm³
Wartość pH: 10,9 ± 0,3
Temperatura zamarzania: -5 °C

Zastosowanie
Po kwaśnym czyszczeniu agregatów, elementów lub urządzeń należy przepłukać je dokładnie czystą wodą w celu usunięcia resztek roztworu czyszczącego. Po zastosowaniu któregokolwiek z produktów Acidcleaner po przepłukaniu czystą wodą odczyn pH powinien być większy od 5. Stosując Acidcleaner PZN 20 lub Acidcleaner PFE 20 można dodatkowo prowadzić kontrolę poprzez pomiar zawartości jonów PO4, po przepłukaniu czystą wodą zawartość powinna być mniejsza niż 100 g/m3. Przy zastosowaniu Acidcleaner SKN 20 lub Acidcleaner SFE 20 należy dodatkowo zmierzyć zawartość chloru, która po przepłukaniu czystą wodą powinna być mniejsza niż 100 g/m3. Następnie w celu usunięcia resztek kwasu i brudu przez okres od 2 do 48 godz. powinien być zastosowany w systemie obiegowym 2-4% Passivator NEU 04. Następnie spuszczamy roztwór i w razie potrzeby wykonujemy płukanie czystą wodą. Passivator NEU 04 nadaje się do neutralizacji i czyszczenia systemów, które zostały poddane działaniu środków przeciwzamrożeniowych, w wyniku czego glikol rozłożył się na kwasy organiczne (pH < 7, zapach kwasu octowego). Przy utylizacji Passivator NEU 04 należy przestrzegać miejscowych przepisów zrzutu ścieków

Magazynowanie i obsługa
Dostawa odbywa się w kanistrach, beczkach lub kontenerach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej. Podczas prac z Passivator NEU 04 powinny być przestrzegane wszystkie wskazówki umieszczone na etykietach produktu oraz zalecenia podane w kartach bezpieczeństwa.


Powyższe dane odpowiadają naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią jednakże prawnych podstaw do konkretnego zastosowania oraz ze względu na możliwość wystąpienia rozlicznych skutków, nie zwalniają użytkownika z przeprowadzenia prób oraz środków ostrożności.

 • WWT
 • Hartmann tresore
 • Geist
 • Konsmetal
 • TELTECH
 • Bater
 • Caterpillar
 • Schneider
 • Polskie Kraty
 • EDP Europe
 • FG WILSON
 • APRA
 • DataCenterWorld
 • Wappex
 • Bilhanding
 • PermAlert
 • DELTA
 • IDC Solutions
 • Hubbell
 • IntrApp
 • Vodea
 • 3M
 • Enlogic
 • Modular DC Solutions
 • WASP