Oprogramowanie InfraSuite Device Master

 • Kod: 3539
 • Producent: DELTA
Zaloguj się aby zamówić

InfraSuite Device Master zapewnia bogaty zestaw funkcji, które upraszczają i automatyzują krytyczne monitorowanie urządzeń. Pozwala użytkownikom obserwować status wszystkich urządzeń, wyszukiwać dzienniki zdarzeń lub dane historyczne i pomaga użytkownikom w podejmowaniu odpowiednich działań. Dzięki efektywnemu kosztowo wdrożeniu to oprogramowanie jest skalowalne, aby dopasować się do rozwoju Twojej firmy.

InfraSuite Device Master

Oprogramowanie InfraSuite Device Master oferuje bogaty zestaw funkcji, które upraszczają i automatyzują
monitorowanie urządzeń krytycznych. Umożliwia ono kontrolowanie stanu wszystkich urządzeń, przeglądanie
rejestru zdarzeń oraz historii, a także wspiera użytkowników w wykonaniu odpowiednich działań. Dzięki możliwości
ekonomicznego wdrożenia, oprogramowanie jest skalowalne i doskonale wpasowuje się w rozwój przedsiębiorstwa.

 

Zalety InfraSuite Device Master


Darmowość

InfraSuite Device Master można pobrać bezpłatnie w
celu monitorowania 5 komputerów (domyślnie). Istnieje
również możliwość monitorowania różnych danych
środowiskowych szczególnie istotnych w centrach
danych, takich jak zasilanie oraz chłodzenie.


Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Dostępne w oprogramowaniu InfraSuite Device Master
ekrany umożliwiają dostęp do najnowszych informacji
o najważniejszych urządzeniach znajdujących się w
centrach danych. InfraSuite Device Master pozwala na
wyświetlanie informacji o wszystkich urządzeniach w
danej lokalizacji oraz jednoczesne sprawdzanie historii i
zdarzeń, nawet dla wielu lokalizacji (również w różnych
krajach).

Łatwość instalacji

Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej
firmy Delta. Szybkości instalacji i wdrożenia
oprogramowania InfraSuite Device Master ułatwia
instalację zarówno na serwerach, jak i stacjach roboczych.


Migracja na oprogramowanie InfraSuite Manager (DCIM)

Dla osób szukających oprogramowania umożliwiającego
nie tylko monitorowanie urządzeń, ale także kompletnego
rozwiązania DCIM, InfraSuite Device Master to
najłatwiejszy sposób migracji do oprogramowania
InfraSuite Manager, które jest pełnoprawnym
oprogramowaniem DCIM firmy Delta.

 

Cechy produktu

Plan pomieszczeń

Oprogramowanie InfraSuite Device Master pozwala
na tworzenie planów pomieszczeń. Użytkownik ma
możliwość odwzorowania pomieszczenia przy pomocy
dostępnych obiektów.

Wsparcie dla wielu protokołów

Oprogramowanie InfraSuite Device Master wspiera wiele
protokołów komunikacyjnych, takich jak Modbus, SNMP
i OPC.

Powiadomienia

Powiadomienia pozwalają na automatyczne przesyłanie
spersonalizowanych wiadomości e-mail, wiadomości
SMS lub audio do użytkowników.

Zarządzanie użytkownikami

Użytkownicy mogą zostać przypisani do grup w
zależności od posiadanych uprawnień. Zakres działań
możliwych do wykonania dla każdego poziomu
uprawnień definiowany jest przez administratora.
Działania mogą dotyczyć możliwości wyświetlania planu
pomieszczeń, sterowania urządzeniami oraz pracą
systemów.

Zarządzanie zdarzeniami

Oprogramowanie InfraSuite Device Master kategoryzuje
zdarzenia w 16 poziomów, pomagając w ten sposób
użytkownikom w podjęciu odpowiednich działań.
Dodatkowo zdarzenia mogą być wyszukiwane po
czasie, typie, poziomie i urządzeniu. InfraSuite Device
Master zapisuje informacje o systemie, operatorze,
zdarzeniach na urządzeniu w wewnętrznej bazie danych.
Użytkownicy mają możliwość późniejszego sprawdzenia
stanu danego zdarzenia.

Przechowywanie danych i archiwizacja

Oprogramowanie InfraSuite Device Master zapisuje
wszystkie zdarzenia historyczne w wewnętrznej
bazie danych. Dane z bazy danych mogą być
wykorzystywane przez użytkowników w celach
analitycznych. Dodatkowo baza danych może być
automatycznie archiwizowana zgodnie z wymaganiami
użytkownika.

 

Wymagania systemu

 

InfraSuite Manager

(Serwer)

InfraSuite Manager

(Interfejs dla systemu Windows)

InfraSuite Manager

(Interfejs dla przeglądarki)

 

Sprzętowe

Procesor: > 2GHz

Procesor: > 2GHz

Procesor: > 2GHz

Pamięć: ≥ 4G

Wolne miejsce na dysku:: ≥ 50 G

Pamięć: ≥ 4G

Pamięć: ≥ 4G

 

 

Oprogramowanie

Wspierane systemy: Windows 7, 8, 10,

Windows Server 2008, 2012, 2016

Wspierane systemy: Windows 7, 8, 10,

Windows Server 2008, 2012, 2016

Zalecane przeglądarki:

Microsoft Internet Explorer v11,

Google Chrome v30, Mozilla

Firefox v23 and Safari v5.

 

 

 

 

 

 

 

 • LEGRAND
 • Enlogic
 • Bilhanding
 • DELTA
 • Hartmann tresore
 • DataCenterWorld
 • Konsmetal
 • PermAlert
 • WWT
 • Schneider
 • Modular DC Solutions
 • 3M
 • APRA
 • Wappex
 • TELTECH
 • WASP
 • Bater
 • FG WILSON
 • IntrApp
 • EDP Europe
 • Oxycom
 • IDC Solutions
 • Geist
 • Vodea
 • Polskie Kraty
 • Caterpillar