Mata dekontaminacyjna dla Data Center

 • Kod: 2117
Zaloguj się aby zamówić

PRODUKT NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE POD KONKRETNE WYMIARY. W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT.

Zanieczyszczenie z powietrza, obuwia oraz kół powstające w strefach swobodnego przemieszczania się personelu, przetwarzania i składowania może mieć istotny wpływ na wiele aspektów funkcjonowania centrum danych, powodując zabrudzenie i w konsekwencji awarię sprzętu czy zmniejszenie jego wydajności.

Konwencjonalna kontrola zanieczyszczeń z powietrza i tych spowodowanych przemieszczaniem się personelu powinna koncentrować się na poziomie podłogi – tam leży ich najpoważniejsze źródło.

80% zanieczyszczeń przedostających się do środowiska krytycznego pochodzi z obuwia lub kół. (Źródło: 3M). Dlatego właśnie kontrolowanie zanieczyszczeń i zanieczyszczeń krzyżowych na poziomie podłogi lub w jej pobliżu stanowi zasadniczą, fundamentalną część każdej zintegrowanej polityki zarządzania ryzykiem. Organy nadzorujące, takie jak FDA, MHRA, EMEA oraz inne wyspecjalizowane zespoły audytorskie wykorzystujące systemy zarządzania ryzykiem, takie jak HACCP, FMEA, GAMP, FMECA, podkreślają istotną rolę kontrolowania zanieczyszczeń poprzez wdrożenie skutecznego systemu stref zapewniających taką kontrolę.

DLACZEGO KONTROLA ZANIECZYSZCZEŃ MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Problem zanieczyszczeń w środowiskach krytycznych dotyczy laboratoriów farmaceutycznych, fabryk samochodów, szpitali i zakładów przetwarzających żywność; zmagają się z nim zarówno kliniki okulistyczne, jak i zakłady produkujące nutraceutyki oraz centra badawcze IT, a także firmy z wielu innych branż. Zanieczyszczenia z obuwia, kół oraz przenoszone drogą powietrzną cząsteczki bakteryjne są często traktowane jako „kurz”. Jednakże wiążące się z nimi zagrożenia mogą mieć bardzo poważne następstwa. Jeden mikrob w partii aseptycznych leków może spowodować konieczność poddania kwarantannie lub zniszczenia całej takiej partii, prowadząc do niedoborów dostaw, konsekwencji finansowych, wycofania produktu z rynku, listu ostrzegawczego z FDA lub nawet zamknięcia zakładu.

ROZMIAR MA ZNACZENIE

WYBÓR WŁAŚCIWEJ WIELKOŚCI

Wybór odpowiedniego rozmiaru strefy ma istotne znaczenie, ponieważ wielkość w sposób bezpośredni wpływa na wydajność i długość okresu użytkowania. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Poziom zanieczyszczeń.
 • Liczba operatorów i wózków.
 • Częstotliwość mycia na mokro.
 • Dostępna powierzchnia.

W celu zapewnienia skutecznej dekontaminacji zaleca się zamontowanie co najmniej trzymetrowej maty Dycem, ponieważ taka powierzchnia umożliwi wykonanie sześciu kroków (po trzy każdą stopą) lub wykonanie trzech pełnych obrotów przed wejściem (wjazdem) do stref krytycznych kół. Poniżej na przykładzie mat zdzieralnych wykazano, że wykorzystanie rozwiązania niższej jakości na niewielkiej powierzchni może stanowić zagrożenie dla środowisk krytycznych.

LICZY SIĘ WŁAŚCIWA DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Odpowiednia długość i szerokość mat Dycem ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia wykonanie wystarczającej liczby kroków i obrotów kół, zapewniającej skuteczną dekontaminację. Niewłaściwe rozmiary środków kontroli zanieczyszczeń znacząco obniżają ich skuteczność i zwiększają zagrożenie dla środowisk krytycznych. Nawet jeśli obszar jest niewielki i/lub ograniczony i jedynym rozwiązaniem jest montaż maty Dycem o małej powierzchni, skuteczność maty jako środka kontroli zanieczyszczeń nadal pozostaje wysoka. Przy powtórnym nadepnięciu na matę w miejscach takich jak szatnie (gdzie przestrzeń jest ograniczona), produkty Dycem nadal pozostają skuteczne i zapewniają eliminację nawet 99,9% zanieczyszczeń. Firma Dycem oferuje możliwość skorzystania z programu wymiany (Replacement Program), który daje pewność utrzymania wysokiej skuteczności (99,9%) kontroli zanieczyszczeń.

 

CZYSZCZENIE PRODUKTÓW DYCEM

Czyszczenie produktów Dycem jest szybkie i proste. Wykonuje się je w ramach zwykłego planu czyszczenia. Przeprowadziliśmy specjalne badania i przetestowaliśmy detergenty, których można używać do czyszczenia produktów Dycem w celu zapewnienia ich skuteczności przez cały okres eksploatacji. Więcej informacji na temat metod czyszczenia naszych produktów lub zalecanych detergentów można uzyskać od naszych przedstawicieli.

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE

Niekiedy pewne obszary stref Dycem mogą zostać bardziej nasycone zanieczyszczeniami niż inne. Dycem ma w swojej ofercie specjalne ściereczki czyszczące, ułatwiające usunięcie zanieczyszczeń, które wniknęły głęboko. Wystarczy przetrzeć zanieczyszczenia na powierzchni wilgotnym mopem i usunąć wilgoć gumową ściągaczką. W ten sposób usuwa się brud i pozostałą wodę, a mata Dycem jest natychmiast gotowa do dalszego użycia.

CZYSZCZENIE PARĄ

W miejscach o szczególnie dużym nasileniu ruchu, w których dochodzi do głębokiego wniknięcia zanieczyszczeń makroskopowych, Dycem oferuje usługę czyszczenia parą w celu wyeliminowania zanieczyszczeń (usługa dostępna tylko w niektórych krajach; szczegółowych informacji udzielają nasi przedstawiciele)

 • 3M
 • Schneider
 • Caterpillar
 • FG WILSON
 • Hubbell
 • Geist
 • DataCenterWorld
 • Konsmetal
 • IDC Solutions
 • Vodea
 • IntrApp
 • EDP Europe
 • Enlogic
 • WWT
 • WASP
 • Modular DC Solutions
 • Bilhanding
 • Wappex
 • PermAlert
 • Polskie Kraty
 • Hartmann tresore