Intrapp OMS – Object Management System

Rozwiązanie służące obniżeniu kosztów utrzymania i nadzoru nad zasobami. Z powodzeniem może być wdrożone w centrach danych, zakładach produkcyjnych, biurowcach i apartamentowcach, placówkach służby zdrowia, hurtowniach  spożywczych i farmaceutycznych, w firmach wielooddziałowych (np. banki detaliczne, sieci handlowe).

Główne zakresy funkcjonalne:

  • Monitorowanie procesów technologicznych
  • Monitorowanie parametrów środowiskowych (temperatura i wilgotność powietrza)
  • Nadzór nad poprawnością pracy urządzeń oraz alarmowanie w sytuacjach nieprawidłowych
  • Sterowanie parametrami pracy urządzeń
  • Kolekcja danych pomiarowych z liczników mediów
  • Prezentacja danych w formie graficznej (schematy, wykresy, tabelki)
  • Graficzne zarządzanie przestrzenią w szafach rackowych
  • Wizualizacja połączeń kablowych
  • Autorski silnik do tworzenia wizualizacji