Intrapp DMS – Document Management System

To narzędzie wychodzi na przeciw oczekiwaniom firm produkcyjnych i handlowych, a jednocześnie w sposób szczególny wspiera działania usługodawców, dla których praca z dokumentami jest ważna tj. biur rachunkowych, kancelarii podatkowych, kancelarii prawnych i komorniczych.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Nadzór nad dokumentem w całym cyklu trwania obiegu
  • Centralne repozytorium kopii elektronicznych
  • Moduł obsługi korespondencji
  • Monitorowanie przebiegu spraw i terminowego rozliczenia z instytucjami i urzędami poprzez system przypomnień i alertów
  • Kontrola dokumentów kadrowych i numeracji faktur klientów kancelarii
  • Zarządzanie aktywnością handlową
  • Zarządzanie relacjami z otoczeniem firmy (odbiorcy, dostawcy, współpracownicy)
  • Usprawnia Zarządzanie projektami i zadaniami