CTIA - Certified TIA-942 Internal Auditor - EPI

Dwudniowy kurs Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego TIA-942 (CTIA) ma za zadanie pogłębienie technicznej wiedzy zdobytej przez uczestników w trakcie kursu CTDC®. Dzięki szkoleniu kursanci mają możliwość poszerzenia swoich umiejętności i wiedzy koniecznej do prowadzenia programu audytu wewnętrznego z zastosowaniem powszechnie uznanych zasad, procedur i technik kontroli, które są zgodne z wytyczną audytu ISO-19011. 

Pobierz folder szkoleniowy

Ramowy Program Centrum Danych został opracowany przez Enterprise Product Integration PTE Ltd (EPI) – światowego lidera w zakresie edukacji, certyfikacji i akredytacji specjalistów centrów danych.

Twoje kompetencje to gwarancja bezpiecznego biznesu

Program certyfikowanych szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem, eksploatacją i standaryzacją współczesnych centrów danych.

Uczestnicy

Szkolenie CTIA® kierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w projekty związane z certyfikacją zgodnie z ANSI / TIA-942, zarówno z perspektywy użytkownika końcowego jak i sprzedawcy. Uczestnikami kursu mogą być przede wszystkim specjaliści i menadżerowie działów zapewniania jakości, menadżerowie przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zarządzanie ogólne i zarządzanie ryzykiem, eksperci techniczni, kierownicy projektów i konsultanci, audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy zajmujący się zgodnością. Uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat CTDC®.

Otrzymujesz globalną akredytację i uznanie

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdaje egzamin akredytowany przez EXIN – niezależnego, globalnego audytora szkoleń IT. Wydawany certyfikat –  „Certyfikowany Audytor Wewnętrzny TIA-942″ jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem unikatowej wiedzy w zakresie centrów danych.


AGENDA

Fundamentalne koncepcje oraz proces audytu wewnętrznego

 • Terminy i definicje
 • Różnica pomiędzy audytorem wewnętrznym a zewnętrznym
 • Zasady audytu
 • Wymogi dotyczące kompetencji audytora 

Zarządzanie programem audytu

 • Ustalanie celów audytu
 • Ustalanie celów programu audytu 

Planowanie audytu

 • Planowanie harmonogramu
 • Planowanie zasobów
 • Wymagane wyposażenie w narzędzia
 • Wymagania dokumentowe
  • Dokumenty projektu
  • Dokumenty procesowe
  • Deklaracje 

Przeprowadzanie audytu

 • Przeprowadzanie spotkania inaugurującego
 • Przeprowadzanie audytu
 • Wywiady
 • Przegląd dokumentów
 • Przegląd obiektu
 • Typowe niezgodności
  • Architektoniczne
  • Elektryczne
  • Mechaniczne
  • Telekomunikacja
 • Przygotowanie wniosków z audytu
 • Przeprowadzanie spotkania zamykającego 

Przygotowanie i dystrybucja sprawozdania z audytu

 • Wymogi sprawozdania z audytu
 • Klasyfikacja niezgodności
 • Typowy format sprawozdania z audytu 

Działania po przeprowadzeniu audytu

 • CAR – Sprawozdanie z działań korekcyjnych
 • Ocena Sprawozdania z działań korekcyjnych 

Wniosek o przeprowadzenie formalnego audytu zewnętrznego 

Wydanie certyfikatu zgodności

 • Wymogi certyfikatu
 • Rejestracja certyfikatu 

Audyty w nadzorze 

Audyty recertyfikacyjne 

Egzamin (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny TIA-942)

Terminy szkoleń dostępne są na stronie S4EDU.