CTDC - Certified TIA-942 Design Consultant -EPI

Trzydniowy kurs Certyfikowanego Konsultanta Projektów TIA-942 (CTDC) ma na celu pokazać uczestnikom jak zaprojektować centrum danych zgodnie z normą ANSI/TIA-942. Obejmuje ona wymagania i wytyczne dotyczące architektury, aspektów mechanicznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych. Zrozumienie intencji ANSI / TIA-942 ma fundamentalne znaczenie dla zrównoważonej obsługi centrum danych. Kursant zdobędzie pełną wiedzę na temat wymagań normy ANSI/TIA-942 i możliwych wariantów jej wdrożenia. 

Ramowy Program Centrum Danych został opracowany przez Enterprise Product Integration PTE Ltd (EPI) – światowego lidera w zakresie edukacji, certyfikacji i akredytacji specjalistów centrów danych.

Twoje kompetencje to gwarancja bezpiecznego biznesu

Program certyfikowanych szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem, eksploatacją i standaryzacją współczesnych centrów danych.

Uczestnicy

Szkolenie CTCD® kierowane jest do wszystkich specjalistów zajmujących się projektowaniem, budową, konserwacją i obsługą centrów danych krytycznych dla funkcjonowania firmy oraz osób, które chcą uczestniczyć w kursie CTIA® (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny TIA-942). Uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat szkolenia CDCP®, lub inny zatwierdzony certyfikat w zakresie centrum danych.

Otrzymujesz globalną akredytację i uznanie

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdaje egzamin akredytowany przez EXIN – niezależnego, globalnego audytora szkoleń IT. Wydawany certyfikat –  „Certyfikowany Konsultant Projektów TIA 942″ jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem unikatowej wiedzy w zakresie centrów danych.

AGENDA

Wprowadzenie do urządzeń centrum danych 

Norma ANSI/TIA-942

 • Obowiązywanie normy ANSI/TIA-942
 • Odniesienia do innych norm
  • Architektoniczne
  • Elektryczne
  • Mechaniczne
 • Telekomunikacyjne
 • Obszary obowiązywania
 • Ogólne definicje redundancji
 • Opcje redundancji (N, N+1, itp.)
 • Tolerancja błędu
 • Konkurencyjne możliwości obsługi
 • Segmentacja
 • Przykłady poziomów redundancji 

Planowanie przestrzeni centrum danych 

Topologie centrum danych 

Zalecenia dotyczące oszczędności energii 

Architektoniczne

 • Wybór lokalizacji
 • Parkowanie
 • Budynek z wieloma najemcami
 • Budowa budynku
  • Paroizolacja
  • Dach
  • Obciążenie stropu
  • Podniesiona podłoga
  • Podwieszany/opuszczony sufit
  • Obciążenie wiszące
  • Czynniki sejsmiczne 

Ochrona i bezpieczeństwo budynku

 • Ochrona
 • CCTV
 • Dobór personelu
 • Kuloodporność, ochrona balistyczna
 • Oświetlenie
 • Bezpieczeństwo
  • Oznakowanie 

Dostęp do budynku i pomieszczeń

 • Punkty kontrolne ochrony
 • Hol wejściowy
 • Drzwi i okna
 • Korytarze wyjściowe
 • Strefy transportu i przyjęcia 

Wymogi przestrzeni pomieszczenia / projektu

 • Biura administracji
 • Biuro ochrony
 • Centrum obsługi
 • Pomieszczenie wypoczynkowe i socjalne
 • Pomieszczenia UPS/akumulatorów
 • Pomieszczenie generatorów i przechowywania paliwa
 • Hala komputerowa 

Elektryczne

 • Urządzenia zasilające
  • Podstacja
  • Wymogi zasilania
  • Wytwarzanie własnej energii
 • Przełącznik HT/HV
 • Generator i zaopatrzenie w paliwo
 • Przełącznik LT/LV
  • ATS
  • Alternatywy dla ATS
 • UPS i akumulatory
 • PDU
 • STS
 • Uziemienie
 • Ochrona przed przepięciem
 • EPO
 • Centralny monitoring zasilania
 • Zespoły korekcji mocy
 • Testowanie
 • Konserwacja sprzętu
  • Konserwacja prewencyjna
  • Programy szkoleniowe w zakresie sprzętu 

Mechaniczne

 •  Projekt środowiskowy
  • Wymogi temperatury i wilgotności
  • Zanieczyszczenie
  • Źródła
  • Czyste powietrze
  • Utrzymywanie podwyższonego ciśnienia
  • Źródła radiowe
  • Wibracje
  • Przedostawanie się wody
 • Systemy chłodzenia wodą
  • Odprowadzanie ciepła
  • System schładzania wodą
  • Woda kondensacyjna
  • Uzupełnianie wody
 • Systemy chłodzenia powietrzem
 • Systemy sterowania HVAC
 • Instalacja kanalizacyjna
  • Trasowanie rur
 • Ochrona ppoż.
 • Wykrywanie wyciekania wody 

Telekomunikacja

 •  Topologia sieci
 • Projekt poziomu redundancji
 • Media i łącza
 • Ścieżki okablowania
 • Uwarunkowania szczegółowego projektu okablowania
 • Administracja i etykietowanie
 • Testowanie kabli
 • Materiał centrum danych 

Egzamin

 •  Egzamin: Certyfikowany Konsultant Projektów TIA-942