CDCP - Certified Data Centre Professional - EPI

Dwudniowy kurs Certyfikowanego Profesjonalisty Centrum Danych (CDCP) ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi komponentami centrum przetwarzania danych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się jak osiągnąć wysoki stopnień dostępności centrum danych oraz zapoznają się z kluczowymi aspektami eksploatacji i konserwacji.

Ramowy Program Centrum Danych został opracowany przez Enterprise Product Integration PTE Ltd (EPI) – światowego lidera w zakresie edukacji, certyfikacji i akredytacji specjalistów centrów danych.

Twoje kompetencje to gwarancja bezpiecznego biznesu

Program certyfikowanych szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem, eksploatacją i standaryzacją współczesnych centrów danych.

Uczestnicy

Szkolenie CDCP kierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w lub wokół centrum danych, zajmujących się różnymi aspektami DC: projektowaniem, infrastrukturą, bezpieczeństwem, migracją, operacyjnym zarządzaniem. Kurs CDCP jest wymagany do ścieżek dydaktycznych z zakresu projektowania, budowy i akredytacji DC oraz rekomendowany do pozostałych szkoleń programu.

Otrzymujesz globalną akredytację i uznanie 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdaje egzamin akredytowany przez EXIN – niezależnego, globalnego audytora szkoleń IT. Wydawany certyfikat – „Certyfikowany Profesjonalista Centrum Danych” jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem unikatowej wiedzy w zakresie centrów danych.


AGENDA

Centrum danych, jego znaczenie oraz przyczyny przerw w pracy
 

Standardy i najlepsze praktyki centrum danych 

Lokalizacja centrum danych, budynek i jego budowa

 • Wybór właściwych lokalizacji oraz budynków, sposoby unikania pułapek
 • Różne komponenty efektywnego centrum danych oraz instalacja obiektów wspierających

 Podniesiona podłoga/podwieszony sufit

 • Definicje obciążenia jednolitego, skoncentrowanego i ruchomego
 • Obowiązujące normy
 • Wytyczne dotyczące podniesionej podłogi
 • Siatka sygnału referencyjnego, uziemianie półek
 • Ustawa o niepełnosprawności i inne regulacje
 • Wykorzystanie i wymogi podwieszanego sufitu

 Oświetlenie

 • Standardy
 • Rodzaje oświetlenia i jego rozmieszczenie
 • Oświetlenie awaryjne, zasilanie awaryjne (EPS) 

Infrastruktura zasilania

 • Układ infrastruktury zasilania od generatora do poziomu półek Systemy ATS i STS
 • Poziomy i techniki redundancji
 • Stosowanie zasilania trój- i dwufazowego
 • Opcje dystrybucji zasilania w hali komputerowej
 • Okablowanie zasilania kontra kaseta odpływowa
 • Łączenie kontra uziemienie
 • Transformatory sygnału wspólnego i izolacji
 • Tablice rozdzielcze, czynniki formy oraz stopnie ochrony IP
 • Wytyczne dotyczące jakości zasilania
 • Zasilanie realne kontra zasilanie pozorne
 • W jaki sposób wymiarować i obliczać obciążenie w centrum danych
 • Generatory
 • Statyczne i dynamiczne systemy UPS, kryteria wyboru, jak one
 • działają i opcje wydajnego wykorzystania energii
 • Rodzaje akumulatorów, ich właściwy wybór i testowanie
 • Termografika 

Pola elektromagnetyczne

 • Pola elektryczne i magnetyczne – definicje oraz jednostki pomiarowe
 • Źródła pól elektromagnetycznych
 • Wpływ pól elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie oraz sprzęt
 • (H)EMP
 • Normy
 • Rozwiązania dotyczące osłony przed polami elektromagnetycznymi 

Półki na sprzęt

 • Standardy, właściwości półek, kryteria wyboru
 • Kwestie ochrony
 • Opcje szyny/listwy zasilania

 Infrastruktura chłodzenia

 • Zalecenia dotyczące temperatury i wilgotności
 • Jednostki pomiaru chłodzenia oraz współczynniki konwersji
 • Definicje ciepła jawnego i utajonego
 • Różnice pomiędzy chłodzeniem klimatyzacyjnym a precyzyjnym
 • Przegląd różnych technologii klimatyzacyjnych
 •  — Podniesiona podłoga kontra chłodzenie podłogi
 • Rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych oraz ograniczenia, których należy przestrzegać
 • Opcje chłodzenia uzupełniającego
 • Przejście pomiędzy zimnym a ciepłym korytarzem 

Zaopatrzenie w wodę

 • Znaczenie zaopatrzenia w wodę oraz obszary zastosowania
 • Techniki zapasowego zaopatrzenia w wodę
 • Projektowanie skalowalnej infrastruktury sieci
 • Znaczenie strukturalnego systemu okablowania
 • Kwestie dotyczące planowania
 • Technologia kabli miedzianych oraz światłowodowych; normy 

Hierarchia okablowania ANSI/TIA-942 oraz zalecenia

 • Testowanie i weryfikacja
 • Okablowanie sieci typu SAN
 • Redundancja sieci
 • Połączenia pomiędzy budynkami
 • Wymogi systemu monitorowania sieci 

Ochrona przeciwpożarowa

 • Standardy ochrony ppoż.
 • Systemy wykrywania ognia
 • Różne techniki oraz systemy gaszenia pożarów metodą pełnego zalewania, ich zalety i wady
 • Gaśnice ręczne
 • Oznakowanie i bezpieczeństwo
 • Wymogi prawne i najlepsze praktyki 

Monitoring centrum danych

 • Wymogi monitoringu centrum danych
 • EMS kontra BMS
 • Systemy wykrywania wycieku wody
 • Opcje powiadamiania oraz związane z tym uwagi 

Ochrona operacyjna oraz praktyki bezpieczeństwa

 • Poziomy ochrony centrum danych
 • Infrastruktura fizyczna I bezpieczeństwo organizacyjne
 • Środki bezpieczeństwa i podstawowe oznakowanie

Etykietowanie

 • Wybór system etykietowania
 • Zalecane praktyki etykietowania
 • Etykietowanie sieci 

Dokumentacja

 • Jak założyć prawidłową dokumentację?
 • Polityka i procedury zarządzania dokumentami
 • Sprzątanie
 • Praktyki sprzątania centrum danych

 MTBF/MTTR

 • Standardy i definicje
 • Modele obliczeniowe
 • Wartość realna 

Umowy o prowadzenie konserwacji /SLA/OLA 

Egzamin próbny 

EGZAMIN: Certyfikowany Profesjonalista Centrum Danych