CDRP - Certified Data Centre Risk Professional - EPI

Dwudniowy kurs Certyfikowanego Profesjonalisty ds. Ryzyka Centrum Danych (CDRP) ma na celu zapoznanie uczestników z ogólnymi procesami zarządzania ryzykiem. Szkolenie koncentruje się na infrastrukturze, fizycznych urządzeniach i wyposażeniu centrów danych. Uczestnicy nauczą się identyfikować i oceniać ryzyko w swoich organizacjach. CDRP® jest obowiązkowym kursem dla każdej organizacji, która chce zarządzać ryzykiem bez nadmiernych wydatków.

Ramowy Program Centrum Danych został opracowany przez Enterprise Product Integration PTE Ltd (EPI) – światowego lidera w zakresie edukacji, certyfikacji i akredytacji specjalistów centrów danych.

Twoje kompetencje to gwarancja bezpiecznego biznesu

Program certyfikowanych szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem, eksploatacją i standaryzacją współczesnych centrów danych.

Uczestnicy

Szkolenie CDRP® kierowane jest do wszystkich specjalistów w dziedzinie IT, pracujących w oraz wokół centrum danych: menadżerów centrum danych, menadżerów IT, ochrony informacji, audytorów, specjalistów ds. ochrony, specjalistów zarządzających ryzykiem, odpowiedzialnych za zarządzanie IT oraz zarządzanie korporacyjne. Nie ma żadnych specjalnych warunków uczestnictwa w kursie CDRP®, zalecamy jednak wcześniejsze ukończenie kursu CDCP®.

Otrzymujesz globalną akredytację i uznanie

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdaje egzamin akredytowany przez EXIN – niezależnego, globalnego audytora szkoleń IT. Wydawany certyfikat –  ” Certyfikowany Profesjonalista ds. Ryzyka Centrum Danych” jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem unikatowej wiedzy w zakresie centrów danych.


AGENDA

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

 • Koncepcje zarządzania ryzykiem
 • Kadra kierownicza a ryzyko
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM)
 • Korzyści z zarządzania ryzykiem 

Ryzyko w centrum danych i jego wpływ na działalność firmy

 • Ryzyko związane z obiektem, zasilaniem, chłodzeniem, ochroną ppoż., infrastrukturą i usługami IT
 • Wpływ przestojów centrum danych
 • Główne przyczyny przestojów
 • Czynniki kosztowe w przestojach 

Normy, wytyczne i metodologie

 • ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27005:2011,
 • ISO/IEC 27002:2013
 • NIST SP 800-30
 • ISO/IEC 31000:2009 SS507:2008 ANSI/TIA-942
 • Inne metodologie (CRAMM, EBIOS, OCTAVE, itp.) 

Definicje zarządzania ryzykiem

 • Aktywa,
 • Dostępność/poufność/integralność
 • Kontrola
 • Urządzenia przetwarzania informacji
 • Ochrona informacji
 • Polityka
 • Ryzyko
 • Analiza/ocena/ewaluacja ryzyka, postępowanie z ryzykiem
 • Zagrożenie/wrażliwość
 • Rodzaje ryzyka 

Oprogramowanie do oceny ryzyka

 • Potrzeba oprogramowania
 • Automatyzacja
 • Uwarunkowania
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Ustalenie kontekstu
 • Identyfikacja
 • Analiza
 • Ewaluacja
 • Postępowanie
 • Komunikacja i konsultacja
 • Monitoring i analiza 

Podejście projektowe

 • Zasady zarządzania projektem
 • Metody zarządzania projektem
 • Zakres
 • Czas
 • Koszty
 • Metody szacunku kosztów 

Ustalenie kontekstu

 • Uwagi ogólne
 • Ewaluacja ryzyka, wpływ i kryteria akceptacji
 • Ocena ważności wpływu
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia Zakres i granice
 • Ograniczenia zakresu
 • Role i odpowiedzialność
 • Szkolenie, świadomość i kompetencja 

Ocena ryzyka – identyfikacja

 • Proces oceny ryzyka
 • Identyfikacja aktywów
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Identyfikacja istniejących środków kontroli
 • Identyfikacja podatności
 • Identyfikacja konsekwencji
 • Ćwiczenie praktyczne: Identyfikacja aktywów, zagrożeń, istniejących środków kontroli, podatności i konsekwencji 

Ocena ryzyka - analiza i ewaluacja

 • Oszacowanie ryzyka
 • Metody szacowania ryzyka
 • Ocena konsekwencji
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu
 • Poziom oceny ryzyka
 • Ewaluacja ryzyka
 • Ćwiczenie praktyczne: Ocena konsekwencji, prawdopodobieństwa i szacowanie poziomu ryzyka 

Postępowanie z ryzykiem

 • Etapy procesu postępowania z ryzykiem
 • Plan postępowania z ryzykiem (RTP)
 • Modyfikacja ryzyka
 • Powstrzymanie ryzyka
 • Unikanie ryzyka
 • Dzielenie ryzyka
 • Ograniczenia modyfikacji ryzyka
 • Kategorie kontroli
 • Przykłady kontroli
 • Analiza korzyści finansowych
 • Wdrożenie kontroli
 • Ryzyko szczątkowe 

Komunikacja

 • Efektywna komunikacja w zakresie działań zarządzania ryzykiem
 • Korzyści i problemy komunikacji 

Monitoring i analiza ryzyka

 • Bieżący monitoring i analiza
 • Kryteria analizy 

Scenariusze ryzyka

 • Podejście do oceny ryzyka
 • Wybór lokalizacji centrum danych
 • Obiekt centrum danych
 • Cloud computing scenariusze UPS Siła wyższa
 • Problemy organizacyjne
 • Zawodność ludzka
 • Zawodność techniczna
 • Działania umyślne

Egzamin

 • Przykładowe pytania
 • Samokształcenie (zapewniony czas) 

Egzamin: Certyfikowany Profesjonalista ds. Ryzyka Centrum Danych