CDFOM - Certified Data Centre Facilities Operations Manager - EPI

Trzydniowy kurs Certyfikowanego Menadżera Obsługi Urządzeń Centrum Danych (CDFOM) ma na celu przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania operacjami centrum danych, od planowania do monitorowania i sprawozdawczości. Skomplikowane zadanie, jakim jest zarządzanie centrum danych o wysokiej dostępności i krytycznym znaczeniu zostaje w trakcie kursu rozłożone na systematyczne procesy. CDFOM® jest intensywnym kursem prezentującym najlepsze praktyki omawiane przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu globalnymi urządzeniami centrów danych.

Ramowy Program Centrum Danych został opracowany przez Enterprise Product Integration PTE Ltd (EPI) – światowego lidera w zakresie edukacji, certyfikacji i akredytacji specjalistów centrów danych.

Twoje kompetencje to gwarancja bezpiecznego biznesu

Program certyfikowanych szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem, eksploatacją i standaryzacją współczesnych centrów danych.

Uczestnicy

Szkolenie CDFOM® kierowane jest do wszystkich specjalistów w dziedzinie IT, pracujących w oraz wokół centrum danych. Zalecamy wcześniejsze ukończenie kursu CDCP®.

Otrzymujesz globalną akredytację i uznanie

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdaje egzamin akredytowany przez EXIN – niezależnego, globalnego audytora szkoleń IT. Wydawany certyfikat –  „Certyfikowany Menadżer Obsługi Urządzeń Centrum Danych” jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem unikatowej wiedzy w zakresie centrów danych.


AGENDA

Zespół obsługi centrum danych

 • Kryteria i atrybuty przywództwa
 • Jak zorganizować wydajną i skuteczną strukturę zespołu zarządzającego obsługą urządzeń?
 • Określanie ról, zakresu odpowiedzialności i umiejętności
 • Kluczowe cele działania (KPO) i ich ocena
 • Rotacja stanowisk, nagrody, awanse i planowanie kolejności jako strategie wzrostu i utrzymania talentów
 • Szkolenia i ich ocena
 • Zarządzanie zmianami roboczymi, układanie harmonogramów i planowanie siatek 

Zarządzanie sprzedawcami

 • Wybór i kwalifikacja sprzedawców
 • Zarządzanie ryzykiem i radzenie sobie z niezgodnościami, odpowiedzialnością publiczną, prawnymi procedurami eskalacji i reklamacji
 • Kluczowe zagadnienia umowy ze sprzedawcą o świadczenie usług
 • Mierzenie wydajności i sprawozdawczość 

Konserwacja urządzeń

 • Opcje konserwacji
 • Główne zagadnienia dotyczące umów o wykonanie konserwacji
 • Praktyka decydowania pomiędzy kompleksowymi / niekompleksowymi systemami konserwacji
 • Pułapki gwarancji
 • Zgodność raportów o wykonaniu usług z umowami konserwacyjnymi.
 • Zagadnienia dotyczące poszczególnych faz konserwacji
 • Konserwacja prewencyjna, przewidująca, warunkowa oraz RCM
 • Zarządzanie częściami zamiennymi w zakładzie / poza zakładem; jak określać, które części trzymać w zakładzie? 

Zarządzanie bezpieczeństwem i wymogi ustawowe

 • Zgodność/regulacje ustawowe i branżowe
 • Reagowanie w nagłych przypadkach oraz polityka i procedury bezpieczeństwa
 • Wymogi i procedury PTW (pozwolenie na wykonanie prac)
 • Ogólne zasady i regulacje dotyczące centrum danych
 • Ergonomiczna przestrzeń robocza
 • SOP w przypadku przerw w dostawie prądu, pożaru, zagrożenia bombami, itp. 

Zarządzanie umową o poziomie usług (SLA)

 • Określanie ograniczeń projektu centrum danych
 • Określanie kryteriów pomiaru i raportowania
 • Dostosowanie SLA firmy do SLA sprzedawcy
 • Określanie procedury zarządzania szansą dla instalacji i deinstalacji nowego sprzętu
 • Zarządzanie sprawozdaniami i eskalacją

 

Zarządzanie ochrona fizyczną

 • Wytyczne z norm ANSI/TIA-942, ISO/IEC- 27001/02, SS507
 • SOP (Standardowe Procedury Operacyjne) w codziennym zarządzaniu ochroną kontroli dostępu, takie jak
  • Kontrole wejścia/wyjścia i zarządzanie dostępem
  • Pozwolenie na wykonywanie pracy (PTW) i postęp prac wykonawcy
  • Dostawa towarów
  • Dostęp klienta, itp.
 • Efektywne trasy patrolowania oraz jak zapewnić czujność 24x7
 • Postępowanie w przypadku zagrożeń zewnętrznych, takich jak kryzys, sytuacje awaryjne
 • Zarządzanie incydentami ochrony

Zarządzanie codziennymi operacjami centrum / zarządzanie piętrem

 • ITSM/ITIL (zarządzanie usługami IT) w centrum danych
 • Wymogi i procedury przekazania zmiany
 • Zarządzanie aktywami i zapasami sprzętu, oprogramowania, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, itp.
 • Procedury i obowiązki zarządzania piętrem, takie jak przydział miejsc na półkach, zarządzanie instalatorami
 • Analiza przedinstalacyjna zasilania, chłodzenia, ciężaru, EMF, ochrony ppoż. i innych istotnych czynników
 • Z ciężarówki na półkę
 • Obsługa wyposażenia przychodzącego
 • Inspekcja, rozpakowanie i procedury ochrony
 • Procedura i wymogi przechowywania
 • Przenoszenie wyposażenia do hali komputerowej
 • Zakończenie instalacji
 • Procedury deinstalacji/uruchomienia 

Zarządzanie pojemnością

 • Określanie limitów projektu centrum danych
 • Ustalanie progów, monitoringu i raportowania
 • Przegląd firmy oraz planowanie przyszłej pojemności
 • Rozwiązania techniczne pomocne w planowaniu pojemności, takie jak Obliczeniowa Dynamika Płynów (CFD), rozwiązania dotyczące zarządzania pojemnością i konfiguracją 

Zarządzanie okablowaniem

 • Przegląd wymogów ANSI/TIA-942, ANSI/TIA-606
 • Specyfikacja i etykietowanie okablowania w oparciu o ANSI/TIA-606 zasilanie w półce i okablowanie sieci
 • Wymogi etykietowania
 • Okablowanie/dokumentacja układu półki kablowej 

Czyszczenie centrum danych i zwalczanie szkodników

 • Rodzaje zanieczyszczeń spotykanych w centrach danych, takie jak H2S, cząsteczki powietrza, itp.
 • Powszechnie spotykane przyczyny zanieczyszczeń w centrum danych
 • Standardy, polityka i techniki redukcji oraz usuwania kurzu, szkodników i innych zanieczyszczeń oraz zakłóceń 

Monitoring i automatyzacja centrum danych

 • Wymogi monitoringu centrum danych
 • Ustawienie progu i wymogi raportowania
 • Wymogi powiadamiania i eskalacji
 • Automatyczny 24h system biletowania helpdesk
 • Zarządzanie incydentami i skargami klientów oraz zmianą
 • Pomiar wydajności i wymogi monitoringu takie jak zużycie paliwa i wody, PUE/DCiE, itd. 

Zarządzanie dokumentacją/archiwami

 • Standardy zarządzania dokumentami
 • Wymogi procesu zarządzania dokumentami
 • Minimalny i pożądany zestaw dokumentacji projektu
 • Dokumenty zarządzania operacyjnego 

Zarządzanie okresem eksploatacji urządzeń

 • Polityka i procedury rządzące zarządzaniem okresem eksploatacji urządzeń
 • Zarządzanie aktywami obejmującymi oprogramowanie i oprogramowanie firmowe
 • Sytuacje serwisowe
 • Przegląd, zaburzenia raportowanie
 • Testowy okres eksploatacji 

Egzamin próbny 

EGZAMIN: Certyfikowany Menedżer Obsługi Urządzeń Centrum Danych