Szkolenia Data Center

CDCP - Certified Data Centre Professional - EPI

CDCP - Certified Data Centre Professional - EPI

Dwudniowy kurs Certyfikowanego Profesjonalisty Centrum Danych (CDCP) ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi komponentami centrum przetwarzania danych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się jak osiągnąć wysoki stopnień dostępności centrum danych oraz zapoznają się z kluczowymi aspektami eksploatacji i konserwacji....

CDCS - Certified Data Centre Specialist - EPI

CDCS - Certified Data Centre Specialist - EPI

Trzydniowy kurs Certyfikowanego Specjalisty Centrum Danych (CDCS) ma na celu doprowadzenie uczestników do poziomu kompetentnych partnerów w kontaktach z dostawcami. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętność weryfikacji ofert przedstawianych przez dostawców pod kątem ich prawidłowości, efektywności i wydajności. CDCS® jest certyfikacją niezbędną dla profesjonalnych menedżerów i personelu centrum danych....

CDFOM - Certified Data Centre Facilities Operations Manager - EPI

CDFOM - Certified Data Centre Facilities Operations Manager - EPI

Trzydniowy kurs Certyfikowanego Menadżera Obsługi Urządzeń Centrum Danych (CDFOM) ma na celu przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania operacjami centrum danych, od planowania do monitorowania i sprawozdawczości. Skomplikowane zadanie, jakim jest zarządzanie centrum danych o wysokiej dostępności i krytycznym znaczeniu zostaje w trakcie kursu rozłożone na systematyczne procesy. CDFOM® jest intensywnym kursem prezentującym najlepsze praktyki omawiane przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu globalnymi urządzeniami centrów danych....

CDCE - Certified Data Centre Expert - EPI

CDCE - Certified Data Centre Expert - EPI

CDCE - Certified Data Centre ExpertCDCE is the premier certification for data centre professionals in the data centre design/build and related fields. This 5-day course is designed to prepare participants to analyse a given business case and perform technical evaluation for a project plan and a set of designs for implementation of a mission critical data centre....

CDRP - Certified Data Centre Risk Professional - EPI

CDRP - Certified Data Centre Risk Professional - EPI

Dwudniowy kurs Certyfikowanego Profesjonalisty ds. Ryzyka Centrum Danych (CDRP) ma na celu zapoznanie uczestników z ogólnymi procesami zarządzania ryzykiem. Szkolenie koncentruje się na infrastrukturze, fizycznych urządzeniach i wyposażeniu centrów danych. Uczestnicy nauczą się identyfikować i oceniać ryzyko w swoich organizacjach. CDRP® jest obowiązkowym kursem dla każdej organizacji, która chce zarządzać ryzykiem bez nadmiernych wydatków....

CDMS - Certified Data Centre Migration Specialist - EPI

CDMS - Certified Data Centre Migration Specialist - EPI

CDMS – Certified Data Centre Migration SpecialistThis 2-day course is designed to expose participants to a step-by-step methodology which will enable them to reduce the risks involved when undertaking a data centre migration. It will also give participants a lot of valuable practical hints and tips by trainers having extensive experience in moving and consolidating mission critical data centre....

CTDC - Certified TIA-942 Design Consultant -EPI

CTDC - Certified TIA-942 Design Consultant -EPI

Trzydniowy kurs Certyfikowanego Konsultanta Projektów TIA-942 (CTDC) ma na celu pokazać uczestnikom jak zaprojektować centrum danych zgodnie z normą ANSI/TIA-942. Obejmuje ona wymagania i wytyczne dotyczące architektury, aspektów mechanicznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych. Zrozumienie intencji ANSI / TIA-942 ma fundamentalne znaczenie dla zrównoważonej obsługi centrum danych. Kursant zdobędzie pełną wiedzę na temat wymagań normy ANSI/TIA-942 i możliwych wariantów jej wdrożenia. ...

CTIA - Certified TIA-942 Internal Auditor - EPI

CTIA - Certified TIA-942 Internal Auditor - EPI

Dwudniowy kurs Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego TIA-942 (CTIA) ma za zadanie pogłębienie technicznej wiedzy zdobytej przez uczestników w trakcie kursu CTDC®. Dzięki szkoleniu kursanci mają możliwość poszerzenia swoich umiejętności i wiedzy koniecznej do prowadzenia programu audytu wewnętrznego z zastosowaniem powszechnie uznanych zasad, procedur i technik kontroli, które są zgodne z wytyczną audytu ISO-19011.  Pobierz folder szkoleniowy...