Standardy

EPI-DCOS® – kompleksowy nowy standard dla praktyków od praktyków

EPI-DCOS® – kompleksowy nowy standard dla praktyków od praktyków

EPI-DCOS® jest pierwszym i jedynym na świecie standardem, obsługującym wszystkie dziedziny z zakresu utrzymania i obsługi Centrum Przetwarzania Danych. Ponad 50 między narodowych specjalistów z centrów danych z całego świata przyczyniło się do przeniesienia swojego doświadczenia do tego jednego unikalnego dokumentu. Standard jest napisanym w bardzo praktyczny sposób, dając wytyczne i sugestie które mogą zapewnić rzeczywiste wymierne rezultaty. DCOS® jest standardem audytowym, wykorzystującym międzynarodowo uznane zasady audytu....

Procedura Odbiorowa Data Center oraz testów IST – template

Procedura Odbiorowa Data Center oraz testów IST – template

Dokument przedstawia ogólne warunki odbioru technicznego, w tym przeprowadzenie testów zintegrowanych systemów (IST - Integrated System Tests). W dokumencie określone są ogólne procedury i przebieg działań niezbędnych do realizowania usług zlecanych w odniesieniu do założeń projektowych. Dokument określa wytyczne i wymagania dla wykonawców związane z przeprowadzeniem odbioru technicznego oraz testów odbiorowych. Dokument określa procedury odbiorowe potwierdzające prawidłową pracę obiektu Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) w trybie normalnej eksploatacji. Dokument bazuje na metodologii wykorzystywanej w Europie zachodniej definiując 5 poziomów testów odbiorowych....

Scenariusz testów odbiorowych IST – przygotowywane na indywidualne zamówienie

Scenariusz testów odbiorowych IST – przygotowywane na indywidualne zamówienie

Dokument stanowi kompletny scenariusz do przeprowadzenia testów końcowych IST. Składa się z wielu protokołów testowych przygotowanych w formie list kontrolnych. Prosimy o kontakt w przypadku chęci otrzymania przykładów. Cena ujmuje przygotowanie kompletnego dokumentu dla jednego obiektu Centrum Przetwarzania Danych o mocy do 2MW. W przypadku konieczności przygotowania scenariusza dla większej mocy prosimy o kontakt w celu przeprowadzenia indywidualnej wyceny....

Procedury utrzymaniowe dla obiektu Data Center - template

Procedury utrzymaniowe dla obiektu Data Center - template

Dokumentu przedstawia zasady realizacji procedur utrzymania i działań awaryjnych Centrum Przetwarzania Danych w zakresie koniecznym do utrzymania obiektu na wymaganym poziomie dostępności. Dokument bazuje na standardzie DCOS Data Center Operations Standard. Obejmuje elementy określone w standardzie zgodnie z zamieszczonym poniżej spisem treści. Dokument posiada gotowe zapisy do uzupełnienia w celu dostosowania dla indywidualnego rozwiązania. W zakresie procedur utrzymania przedstawia procedury przykładowe do dostosowania do danego obiektu....